Değişik ölçülerde su sayacı mekanizmaları kuru tip , yaş tip.